БИБЛИОГРАФИЯ
  
Липовска 1985
Липовска А. За семата „норма“ в семантичната структура на прилагателните за линеен размер в руския и българския език (доклад) / Национална школа за млади научни работници и специалисти. Приморско, 15–19 септември 1985 // А. Липовска. Избранное. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016. С. 121–126.

Библиотека:  [НБКМ][УБСУ] ↑ (ISBN 978-954-07-4113-0)