БИБЛИОГРАФИЯ
  
Липовска 1987
Липовска А. Отчитане принципа за активната комуникатив­ност при обучението по пунктуация на студенти-русисти (за­вършващ етап от обучението) // Комуникации в науката. Материали от Младежка школа с международно участие по наукознание и научна информация. Приморско, 10-16 юни 1985. София: Изд. на БАН, 1987. С. 151-156.

Библиотека:  [УБСУ]