ВИДЕО

ВИДЕО

Страници: 1

  • (17.09.2007) Официално откриване на Центъра за руски език "В. В. Виноградов" при СУ – София, България

  • (24.05.2013) Представяне на сборника в памет на Анна Липовска в Центъра за руски език "В. В. Виноградов" при СУ – София, България
Страници: 1