БИБЛИОГРАФИЯ
  
Липовска 1995а
Липовска А. Знакомый, известный, знаменитый, вдающийся, прославленный, великий, популярный / Раздел 6: Лексика // Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка (съст. И. Червенкова, Т. Дорофеева). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995. С. 82–96.

Рецензии: Б. Блажев (1998)
Библиотека:  [НБКМ][УБСУ] ↑ (ISBN 954-07-0883-4)

  
Липовска 1995б
Липовска А. Съпоставителен анализ на елементи от прагматиконите на руската и българската езикови личности, активирани в процеса на свободни асоциативни експерименти от стимули-прилагателни // Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян, май 1995. Смолян, 1995. С. 66–71.

Библиотека:  [НБИВ]

  
Липовска 1995в
Липовска А. За асоциативно-вербалната мрежа и изследването на асоциативната съчетаемост като възможен подход при съпоставителното изучаване „битието“ на думите в два езика (доклад) / Language and Consciousness. An International Symposium. 12–15 September 1995, Varna. Варна, 1995 // А. Липовска. Избранное. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016. С. 3–10.

Библиотека:  [НБКМ][УБСУ] ↑ (ISBN 978-954-07-4113-0)

  
Липовска 1995г
Липовска А. За „вторичната езикова личност“ и новия тип двуезичен асоциативен речник // Проблеми на социолингвистиката V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика, София, 14–16 септември 1995. София, 1996. С. 328–331.

Библиотека:  [УБСУ] ↑ (ISBN 954-8630-14-1)