СНИМКИ

СНИМКИ

Страници: << 12345678 >>

  • (21.10.2005) Акад. Ю. Д. Апресян, проф. В. Радева, А. Липовска и Ц. Ралева в Софийския университет - София, България

  • (22.10.2005) А. Липовска, акад. Ю. Д. Апресян и проф. И. Червенкова - Пловдив, България

  • (22.10.2005) Акад. Ю. Д. Апресян и А. Липовска - София, България

  • (2006) А. Липовска, З. Котева и Ц. Ралева със студентите от випуск 2005 след церемонията по дипломиране - София, България

  • (26.07.2006) А. Липовска проверява кандидат-студентски работи за специалността Руски език в СУ - София, България

  • (26.07.2006) Т. Алексиева, А. Баранова, С. Петкова., С. Василева и А. Липовска в Софийския университет - София, България

  • (05.12.2006) А. Липовска, Б. Ангелов и Н. Делева пред Центъра по руски език "В.В. Виноградов" при СУ - София, България

  • (05.12.2006) В. Манева, А. Липовска и проф. И. Червенкова в Софийския университет - София, България

  • (05.12.2006) А. Липовска представя алманаха "Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете" пред участниците в тържественото заседание "60 години Руска филология в СУ" - София, България

  • (05.12.2006) Проф. Б. Блажев, доц. Й. Еленски и А. Липовска обсъжат алманаха "Преподавание и исследование русского языка в Софийском университете" - София, България
Страници: << 12345678 >>