СНИМКИ

СНИМКИ

Страници: 1

  • (24.05.2013) Акад. Ю. Д. Апресян (ИРЕ РАН) за А. Липовска на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Проф. И. Червенкова (СУ, България) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) А. Тошева (ПУ, България) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Н. Делева (СУ, България) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) С. Шаренкова за А. Липовска на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Проф. Е. Ю. Иванова (СПДУ, Русия) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Доц. О. А. Ржанникова (МГУ, Русия) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Проф. В. Радева (СУ, България) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) С. Павлова (ИБЕ БАН) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България

  • (24.05.2013) Проф. М. Арошидзе (БДУ, Грузия) на представянето на сборника "Лексикография. Язык. Речь" - София, България
Страници: 1